ÚOCHB

Proteomika

Skupina Josefa Cvačky
Core Facility
BIO cluster

O naší skupině

Proteomická skupina poskytuje servisní proteomické analýzy založené na hmotnostně-spektrometrické detekci. Zajišťujeme identifikaci, charakterizaci a kvantifikaci proteinů. Kromě rutinně používaných klasických pracovních postupů též zavádíme metody relevantní pro strukturní biologii, jako jsou nativní MS, proteinové kovalentní značení, zesíťování proteinů a vodík-deuteriová výměna, stejně tak jako metody vhodné pro analýzu lipoproteinů.

σE of Streptomyces coelicolor can function both as a direct activator or repressor of transcription
Communications Biology 7: 46 (2024)